top of page

Usługi prawne

Bez względu na rodzaj wsparcia prawnego, którego Państwo potrzebują, dysponujemy odpowiednimi zasobami i wiedzą, aby zapewnić pomoc. Oto lista naszych usług.

spotkanie

Spotkanie wstępne

Kwestie prawne bywają skomplikowane, dlatego warto uzyskać możliwie najwięcej informacji przed przystąpieniem do dalszych czynności. Nasza kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo — pomożemy Państwu na każdym etapie.

Kompleksowa analiza

Przez lata obcowania z problemami prawnymi nasz zespół zyskał doświadczenie i wiedzę, dzięki którym cały proces będzie możliwie bezproblemowy. Wspólnie ustalimy cele i określimy oczekiwania.

Making Notes
Image by Chris Liverani

Klienci indywidualni

Kancelaria Radców Prawnych Polak & Wrzosek świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych) we wszystkich sprawach życia codziennego.

Z klientami indywidualnymi Kancelaria co do zasady zawiera umowy na prowadzenie konkretnej sprawy, jednak możliwa jest także stała obsługa prawna dostosowana do potrzeb Klienta.

Klienci biznesowi

Kancelaria Radców Prawnych Polak & Wrzosek udziela stałej obsługi prawnej przedsiębiorcom ( osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnikom spółek cywilnych, spółkom prawa handlowego, stowarzyszeniom, fundacjom, klientom instytucjonalnym oraz podmiotom z sektora publicznego ).

Umowy z klientami każdorazowo są dostosowywane do potrzeb klientów i do rodzaju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 

business Handshake
u: Usługi
bottom of page