top of page

Wynagrodzenie

Klienci indywidualni

Przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy Kancelaria każdorazowo ustala wysokość wynagrodzenia lub sposób jego obliczenia.


W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o powierzeniu nam swojej sprawy, spotkanie wstępne jest całkowicie bezpłatne. 

Klienci biznesowi

  • Wynagrodzenie ryczałtowe

Kancelaria umawia się z Klientem na z góry określoną kwotę za prowadzenie konkretnej sprawy.

  • Stawka godzinowa

Kancelaria ustala z Klientem stawkę za godzinę pracy prawnika, wynagrodzenie kształtuje się w oparciu o nakład pracy.

  • Wynagrodzenie zależne od sukcesu (tzw. success fee)

Kancelaria umawia się z Klientem na pewną kwotę wynagrodzenia podstawowego, a reszta wynagrodzenia uzależniona jest od efektu końcowego (rezultatu) prowadzonej sprawy.

  • Stała obsługa prawna

W przypadku stałej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię w ramach umówionego comiesięcznego wynagrodzenia Kancelaria świadczy na rzecz Klienta kompleksową pomoc prawną.

W przypadku nawiązania współpracy, spotkanie wstępne jest całkowicie bezpłatne.

w: Usługi
bottom of page